Menu

Såby Fodbold rolle og ansvarsfordeling

Rolle

Ansvar og opgaver

Ansvarlig/kontakt

Formand

Fonde ansøgning

Sekretær

Har det overordnet ansvar – leder og fordeler opgaver i klubben.

 

Varetager kontakt til Lejre Kommunes forvaltning og den politiske ledelse

 

Ansvarlig for kontakt til eksterne relationer ex. LIU, DGI, DIF, Såby Hallens Brugerråd

 

Repræsentere (vælges ind) i Folkeoplysningsudvalget og Lejre Idrætsunion (LIU) og sikre relevant info til og fra klubben.

 

Ansvarlig for trænerkontrakter.

 

Indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden til bestyrelsesmøder

 

Planlægning af generalforsamlings afholdelse (indkaldelse mv. jf. foreningens vedtægter)

 

Ansvar i øvrigt som beskrevet i Såby Fodbolds vedtægter

 

Michaeel Emborg

 

formand@saabyfodbold.dk

 

T: 24 28 93 31

Kasserer

Bogholderi, kontingentopkrævninger, regnskaber, ind- og udbetalinger, opkrævninger af sponsorater herunder fra Erhvervsklubben

 

Henrik Thougaard

kasserer@saabyfodbold.dk

T: 42 30 29 29

Næst Formand

Materielansvarlig

 

Varetagelse og vedligeholdelse af udstyr, anlæg m.v.

 

Indkøb og servicering af almindeligt udstyr, bolde, tøj, kegler m.v.

 

Opsyn med boldrum, udstyrsrum, omklædningsfaciliteter

 

Har kontakten til vores leverandør af udstyr (SportDirect m.fl.)

 

Har dialog og koordinerer med ”Kridtmand” (Ole Larsen T: 22393947)

 

Overvåger og reagerer hvis kommunen ikke vedligeholder baneanlæg, græsslåning, levende hegn i området m.v.

 

Thomas Lyseen

materiale@saabyfodbold.dk

T: 60 23 33 99

 

Thomas Madsen

T: 21 24 58 80

 

Ungdomsansvarlig

Webmaster

Sekretær

 

 

 

Ansvarlig for alle ungdomshold.

 

Arrangerer træner og spillermøder

Ansvarlig for hjemmesiden

Opdatering og vedligehold af mailgrupper

Support Kluboffice

Referat fra bestyrelsesmøder

 

Bo Jeppesen

ungdom@saabyfodbold.dk

T: 29 16 02 30

Rolle

Ansvar og opgaver

Ansvarlig/kontakt

U-sportschef

 

Bindeled mellem seniorafdelingen, ældste ungdomshold og bestyrelsen.

 

Bindeled mellem ældste ungdomshold og seniorholdformand/ungdomsformand/bestyrelse

 

Ansvarlig for udvikling af faciliteter omkringseniorholdene

Ansvarlig for udvikling af og faciliteter omkring ældste ungdomshold

Løbende dialog med alle trænere for seniorer og ældste ungdomshold

 

 

 

Ulrik Hansen

usportschef@saabyfodbold.dk

T: 21 78 90 37

Senioransvarlig

Bane fordeling hallen

Kunstgræs baner

Conventus aftaler

 

Ansvarlig for alle seniorhold inkl. Old Boys, Veteran og Superveteran

 

Arrangerer træner og spillermøder

Henvendelser om flytning af kampe hvis ikke kan foretages i kluboffice

 

Anders Bentzen

senior@saabyfodbold.dk

T: 26 28 30 51

Sponsoransvarlig

Fonde ansvarlig

Sekretær

Ansvarlig for Såby Fodbold Erhvervsklub

 

Varetage kontakten til nuværende og kommende sponsorer

 

Ansvarlig for indgåelse af nye sponsoraftaler

 

Udarbejde sponsorkontrakter og sikre løbende vedligehold

 

Planlægning og afholdelse af sponsorarrangementer, bl.a. i regi af Erhvervsklubben

 

Ansvarlig for at udarbejde sponsorstrategi og for løbende justering af sponsorater og priser (beslutning om ændringer træffes i bestyrelsen)

 

Løbende udskift og vedligehold af bander, banner, sponsorskilte m.v. herunder produktion af nyt sponsormateriale

Ansvarlig for at søge fonde om midler

Koordinere den løbende kontakt og dialog med fonde

Sikre et løbende opdateret overblik over ansøgninger og tilbagemeldinger fra fonde

 

Referat fra bestyrelsesmøder

 

Torben Plambæk

sponsor@saabyfodbold.dk

T: 20 41 45 64

TUT-ansvarlig

Mat. Ansvarlig

Indkøb af varer til Tutten (øl, vand, pølser, toast, diverse tilbehør)

 

Planlægning af hjemmekampe

·         Koordinere mandskab

·         Klargøre boder, fadøl m.v.

 

Thomas Madsen

tutten@saabyfodbold.dk

T: 21 24 58 80

Bestyrelsen

Formand
profilepic
Michaeel Emborg
Næstformand
profilepic
Thomas Lyseen
Kasserer
profilepic
Henrik Thougaard
Sponsorsansvarlig
profilepic
Bo Jeppesen
Koordinator
profilepic
Anders Bentzen
Støtte og sponsor
profilepic
Torben Plambæk
TUT ansvarlig
profilepic
Noller Saaby
Senioransvarlig
profilepic
Anders Nielsen
Luk